10 regler for godt medisinvett

Listen er hentet fra HelseNorge.no
  • Be fastlegen skrive ut en liste over medisinene dine.
  • Oppbevar listen i lommeboken og vis den til andre leger, tannlege og på apotek.
  • Be legen forklare deg hvorfor og hvordan hver medisin skal brukes.
  • Følg legens dosering nøye. Bruk gjerne doseringseske (dosett).
  • Be om hjelp hvis det er vanskelig å holde orden på medisinene.
  • Spør lege eller apotek om råd ved kjøp av reseptfrie medisiner og naturmedisiner.
  • Lån ikke medisiner av andre. Kombinasjon med dine egne kan være farlig.
  • Meld fra til legen hvis du får bivirkninger eller er skuffet over virkningen av en medisin.
  • Be fastlegen om en årlig legemiddelgjennomgang.
  • Ikke slutt med medisiner uten å ta det opp med legen.

Isplasteret er ikke et medisinsk produkt og kan trygt brukes selv sammen med andre medisiner. Isplasteret gir ingen bivirkninger og påvirker ikke andre medikamenter.