Hva er forskjellen på ispose og Isplasteret?

Alle kjenner til behandling av skader med den klassiske isposen. De siste årene har det kommet et alternativ; Isplasteret. Men hva er forskjellen? Her forteller vi deg de viktigste forskjellene mellom ispose og Isplasteret.

Isposer blir ofte benyttet for å kjøle ned muskel, -ledd, -båndskader eller ved brudd, men benyttes også for lettere solskader, brannskader og myggestikk.

Behandling med ispose vil kunne hjelpe på å redusere hevelser, men kan også gi god smertelindring.

Kan bli for kaldt

Mange har funnet god hjelp i isposen når uhellet først har vært ute. Men man bør ta flere forholdsregler når det gjelder isposen.

Isposer blir så kalde at de kan skade huden din. Hvis du bruker ispose på dine skader er det viktig å tenke på at isposen ikke kommer i direkte kontakt med huden, dette kan gi alvorlige frostskader.

Derfor er det anbefalt at det legges noe i mellom isposen og kroppen. Det anbefales heller ikke å bruke ispose mer enn 15-20 minutter om gangen.

Mer skånsom nedkjøling med Isplasteret

Isplasteret er et smertelindrende plaster med kjølende effekt, og kan fungere som en god erstatninger eller som et supplement til isposen. Isplasterets unike sammensetning bidrar til en hurtig og langtidsvirkende effekt.

Ved hjelp av renset vann og mentol, kjøler Isplasteret skånsomt ned smerteområdet. Har du en skade du ønsker å behandle, vil Isplastret være praktisk ettersom det ikke krever sittestillende behandling.

Du kan behandle og lindre smerter med Isplastret, samtidig som du fortsetter din aktivitet, slapper av eller sover. Har du vondt i muskler kan du sette isplasteret rett på der det er vondt.

Best i test 

En undersøkelse fra White Label Pharma i Tyskland dokumenterer effekten til Isplasteret. Resultatene av testen viser at Isplasteret effektiv kjøler ned smerteområdet, med lang virketid.

Det har også blitt sammenlignet med isposebehandling. I rapporten kommer det fram at temperaturnivåer og kjøling effekten av Isplasteret og ispose var omtrent det samme fra og med 31,9 grader celsius nedkjøling til 24,9 grader celsius.

Isplasteret kommer ut som vinner i testen b.la. fordi det ikke medfører frostskader eller annet ubehag for testpersonene.

  • Isplasteret har lenger nedkjølingseffekt
  • Gir ingen hudreaksjoner
  • Kan brukes under aktivitet

Ønsker du å teste et Isplasteret og hvordan det fungerer for deg? Her finner du én pakke med Isplasteret som inneholder fem plaster.