Musikk lindrer fibromyalgismertene

Studier viser at musikk lindrer smerter. Artikkelen er skrevet med informasjonen hentet fra forskning.no
Ordet fibromyalgi er satt sammen av «fibro» som betyr sene, «my» som kommer av «mys» og betyr muskel, og «algi», som betyr smerte. Fibromyalgi er altså betegnelsen på en tilstand med smerter i sener og muskler.
Før i tiden trodde man fibromyalgi var en psykosomatisk sykdom – en sykdom som ikke kan påvises tross gjentatte medisinske undersøkelser.

– Men sykdommen er helt reell – de har smerter og veldig ofte i ryggen, sier Peter Vuust. Kilde: Sunnhetdsguiden.dk og Peter Vuust.

De psykiske faktorene er derfor avgjørende for hvordan den enkelte opplever symptomene, og om det oppleves forverring av de fysiske symptomene i en dårlig periode.

Alle vet at musikk kan gjøre folk i godt humør. Forskere har også påvist at musikk kan ha en direkte, målbar effekt på akutt smerte.

Nå har danske forskere vist at musikken også kan ha en positiv effekt på kroniske smerter hos fibromyallergikere.

I en studie med 22 forsøkspersoner med fibromyalgi fant de ut at deltakernes yndlingsmusikk kunne redusere kroniske smerter.

Forskerne målte både indirekte og mer direkte hvordan deltakerne opplevde smerte etter å ha hørt på selvvalgt, behagelig musikk, og på alle parametre hadde det en effekt.

– De syntes smerten var mindre ubehagelig og mindre intens, sier hovedforfatteren bak studien, hjerneforsker Peter Vuust fra CFIN (Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab) ved Aarhus Universitet.

Også etter musikken var skrudd av

Peter Vuust mener funnene gir store muligheter.

– Hvis man tenker på folk som lider av kroniske smerter, så er det største problemet all den medisinen de må bruke. Det kan gi mageproblemer, være vanedannende og så videre, sier professoren.

– Hvis musikk kan senke dosen med smertestillende medikamenter, så er det fantastisk.

Isplasteret har heller ingen kjente bivirkninger så en kombinasjon med musikk og Isplasteret er noe å tenke på.

Musikk kan føre til at det frigis såkalte opioider i hjernen. Opioider er kroppens egen morfin. Alternativt kan effekten fanger oppmerksomheten vår, slik at eventuelle smerter havner i bakgrunnen. Musikken gjør at vi glemmer smertene for en stund.

– I forsøket med fibromyalgipasientene virker det imidlertid mest sannsynlig at den positive effekten skyldes opioider, for effekten fortsatte etter at musikken var skrudd av, sier Gebauer.

Uoversiktlig felt

Den nye studien er bare en i en lang rekke forskningsresultater som alle peker i samme retning – musikk er veldig bra for veldig mange ting. Men, understreker Peter Vuust, det kan ikke brukes til å helbrede sykdommer; snarere som et supplement til eksisterende behandling.

Det samme gjelder med Isplasteret – plasteret helbreder ikke sykdommer, men er et supplemet/erstatning til smertestillende medikamenter.